Loading...
Tagrensning2018-08-30T20:38:37+00:00
Tagrensning!

Hvorfor få renset sit betontag?

En af konsekvenserne ved alger og mosklumper på taget er øget risiko for frostsprængninger.
Alger og mos arbejder sig med tiden længere og længere ned i overfladen på tagstenen,
hvilket ødelægger stenen på sigt og forkorter dermed tagets levetid.
Det er derfor vigtigt at få stoppet alge-dannelse. Alger ses som regel begyndende langs
vindskeden og bevæger sig ind over tagrygningen.

Hvad er der af løsninger

  1. Algebehandling af taget
  2. Rensing af taget og herefter algebehandling
  3. Rensning af taget, algebehandling og herefter maling af taget

Algebehandling af taget

Kræver tålmodighed. Alt efter hvor meget mos og alger der er på taget, kan der forventes at det
vil tage op til et par år at komme til bunds i væksten. Dette er absolut den billigste løsning.
Ved meget mos og alger må det påregnes at algebehandlingen skal gentages 2-3 år i træk for
at komme til bunds. Løsningen her anbefales ydermere som forebyggelse mod ny algedannelse
efter en rensning eller ved forebyggelse på nye tage.

Rensing af taget og herefter algebehandling

Er klart det bedste valg, hvis der ønskes et resultat med det samme.
Taget renses med højtryk og herefter algebehandles det således der forebygges ny algedannelse.
Mos og alger forsvinder derved med det samme.
Rensning af taget, algebehandling og herefter maling af taget
Er valget, hvis der udover et hurtigt resultat også ønskes at taget skal fremstå som nyt.
Løsningen her er klart den dyreste, men resultatet taler for sig selv.

Tagrensning og maling
Rensning af mos og alger på taget
Rensning af mos og alger samt maling af taget

Rensning og albehandling af fliser

Vi udfører også fliserens med højtryksspuling og efterfølgende algebehandling.
Det er vigtigt at de ny-rensede fliser bliver algebehandlet efterfølgende.
Algebehandlingen skal gentages ca. hvert 2. år, for at forhindre flisepest og algedannelse.