Hvorfor få renset sit betontag?

En af konsekvenserne ved alger og mosklumper på taget er øget risiko for frostsprængninger.
Alger og mos arbejder sig med tiden længere og længere ned i overfladen på tagstenen, hvilket ødelægger stenen på sigt og forkorter dermed tagets levetid.
Det er derfor vigtigt at få stoppet alge-dannelse. Alger ses som regel begyndende langs vindskeden og bevæger sig ind over tagrygningen.

Hvad er der af løsninger

  1. Algebehandling af taget
  2. Rensing af taget og herefter algebehandling
  3. Rensning af taget, algebehandling og herefter maling af taget

Algebehandling af taget

Kræver tålmodighed. Alt efter hvor meget mos og alger der er på taget, kan der forventes at det vil tage op til et par år at komme til bunds i væksten. Dette er absolut den billigste løsning. Ved meget mos og alger må det påregnes at algebehandlingen skal gentages 2-3 år i træk for at komme til bunds. Løsningen her anbefales ydermere som forebyggelse mod ny algedannelse efter en rensning eller ved forebyggelse på nye tage.

Rensing af taget og herefter algebehandling

Er klart det bedste valg, hvis der ønskes et resultat med det samme. Taget renses med højtryk og herefter algebehandles det således der forebygges ny algedannelse. Mos og alger forsvinder derved med det samme.

Hvis du løbende vil følge med på vores Facebook side – så find os her. Her kan du se flere eksempler på opgaver hos kunder.

Rensning af taget, algebehandling og herefter maling af taget
Er valget, hvis der udover et hurtigt resultat også ønskes at taget skal fremstå som nyt. Løsningen her er klart den dyreste, men resultatet taler for sig selv.

Tagrensning og maling
Rensning af mos og alger på taget
Rensning af mos og alger samt maling af taget

Rensning og albehandling af fliser

Vi udfører også fliserens med højtryksspuling og efterfølgende algebehandling.
Det er vigtigt at de ny-rensede fliser bliver algebehandlet efterfølgende.
Algebehandlingen skal gentages ca. hvert 2. år, for at forhindre flisepest og algedannelse.

Mos og alger fjernet fra tag

Vi har været på endnu en opgave hos en af vores kunder. På kundens betontag skulle vi have fjernet al mos og alger, og få det oprindelige flotte røde betontag frem igen. Resultatet taler for sig selv – taget ser ud som nyt. Kunden var rigtig træt af at fjerne mos fra tagerenderne, og generelt så taget meget ældre ud end det er.